Witamy na stronie Ko?a ?owieckiego Hubertus 11
Informacje o plikach cookie

Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce.

 
Zebranie szkoleniowe z zasad bezpiecze?stwa
W dniu 15 sierpnia  2019 roku odb?dzie si? zebranie szkoleniowe z zasad bezpiecze?stwa na polowaniach zbiorowych. Szkolenie dla cz?onków ko?a.
  • Miejsce zbiórki: Zalesie - dzia?ka ko?a,
  • Godzina zbiórki: 11.00.
Po zako?czeniu szkolenia w tym samym dniu mo?liwe polowanie zbiorowe na ptactwo wodne
 
.
 
Plan polowa? 2017/2018

Planu polowa? na sezon ?owiecki 2017/2018. Plik w formacie .pdf.

 
Szkolenie dla cz?onków ko?a

W dniu 13 sierpnia 2016 roku odb?dzie si? zebranie szkoleniowe z zasad bezpiecze?stwa na polowaniach zbiorowych. Szkolenie dla cz?onków ko?a.

miejsce zbiórki: Zalesie - dzia?ka ko?a,
godzina zbiórki: 11:30

Po zako?czeniu szkolenia w tym samym dniu odb?dzie si? polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.

 
Plan polowa? 2016-2017

Przedstawiamy aktualny plan polowa? na sezon 2016-2017.
Plik w formacie PDF mo?na pobra? tutaj: plan polowa?

 

 
Polowanie w dniu 08.11.2015
Warunki uczestnictwa w polowaniu Nr 11
 
Polowanie zbiorowe "HUBERTUS - 2015" odb?dzie si? zgodnie z planem polowa?.
    - zbiórka kolegów my?liwych o godz. 7.30 w m. Zalesie - dzia?ka ko?a.
W polowaniu uczestnicz? tylko koledzy, którzy:
    a) posiadaj? uregulowane wszelkie zobowi?zania finansowe wobec ko?a i zrzeszenia PZ?
    b) posiadaj? uregulowane zobowi?zania dotycz?ce prac na rzecz ko?a wynikaj?ce z uchwa? WZ
    c) byli s?uchaczami zebrania szkoleniowego w dniu 15.08 2015r, z zasad bezpiecze?stwa na polowaniu.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 62
Start